Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН

4.2. ЯВИЩЕ ЗМОЧУВАННЯ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА

4.2.1. ЯВИЩЕ ЗМОЧУВАННЯ

При контакті рідини та твердого тіла вільна поверхня рідини викривляється. Форма вільної поверхні рідини залежить від сил взаємодії молекул рідини з молекулами твердого тіла.

Змочування

Якщо сили взаємодії між молекулами рідини менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла, то рідина змочує дану поверхню.

✵ Крапля рідини, що змочує, прагне розтягтися поверхнею твердого тіла (рис. 4.2, а), крайовий кут Θ < 90° (при повному змочуванні Θ = 0), а поверхня рідини поблизу стінки посудини є увігнутою та піднімається вище за рівень рідини в посудині (рис. 4.2, б).

Рис. 4.2

Незмочування

Якщо сили взаємодії між молекулами рідини більші за сили взаємодії між молекулами рідини та твердого тіла, то рідина не змочує дану поверхню.

✵ Крапля незмочуючої рідини набуває форми, близької до сферичної (рис. 4.3, а), крайовий кут Θ > 90° (при повному незмочуванні Θ = 180°), а поверхня рідини поблизу стінки посудини є опуклою та опускається нижче від рівня рідини в посудині (рис. 4.3, б).

Рис. 4.3

4.2.2. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА

Капілярні явища — явища опускання (у випадку незмочування) та підняття (у випадку змочування) рідини вузькими трубками (капілярами).

Викривлена поверхня рідини в капілярах має сферичну форму і називається меніском.

✵ Під викривленою поверхнею рідини в капілярах виникає надлишковий тиск, який називають лапласовим:

Pнадл = ,

де а — поверхневий натяг рідини, R — радіус капіляра (рис. 4.4)

Рис. 4.4

✵ Якщо рідина змочує капіляр, то сила лапласового тиску напрямлена вгору, й рідина піднімається по капіляру (рис. 4.5, а). Рідина підніматиметься доти, доки сила тяжіння не буде зрівноважена силою поверхневого натягу: mS = Fпов.

✵ Якщо рідина не змочує капіляр, то сила лапласового тиску напрямлена вниз, й рідина опускається по капіляру (рис. 4.5, б).

✵ При повному змочуванні (незмочуванні) висота підняття (опускання) рідини в капілярі визначається за формулою:

h = .

Рис. 4.5


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити