Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

5. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

✵ Зберігають форму.

✵ Зберігають об'єм.

✵ Характер молекулярного руху: коливання атомів чи молекул біля положення рівноваги.

5.1. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розрізняють кристалічні та аморфні тверді тіла.

Аморфні тіла — це тверді тіла, у яких зберігається ближній порядок у розташуванні атомів (молекул, йонів), але відсутній дальній.

✵ Властивості аморфних тіл:

1) Аморфні тіла не мають температури плавлення, оскільки немає кристалічної ґратки; при нагріванні розм'якшуються.

2) Ізотропія: фізичні властивості аморфних тіл однакові в усіх напрямках.

До аморфних тіл належать смола, скло, пластмаси.

Кристалічні тіла (кристали) — це тверді тіла, атоми й молекули яких займають певне, упорядковане положення в просторі. Наслідком упорядкованого розміщення атомів у кристалі є геометрична правильність його форми та блиск.

✵ Кристалічні тіла можуть бути двох видів: монокристали — тверді тіла, частинки яких утворюють єдині кристалічні ґратки (алмаз, слюда, графіт, лід); полікристали — тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих кристаликів (кристалітів) (метали, цукор).

✵ Властивості кристалів:

1) Анізотропія: фізичні властивості кристалів (теплопровідність, електропровідність, заломлення світла тощо) залежать від вибраного в кристалі напрямку.

Анізотропія характерна лише для монокристалів, полікристали ізотропні.

2) Наявність температури плавлення. Кристалічне тіло, досягаючи температури плавлення, починає плавитись. Уся енергія, що підводиться до тіла, витрачається на збільшення потенціальної енергії взаємодії молекул при руйнуванні кристалічних ґраток, а кінетична енергія молекул стабільна, тому температура тіла при плавленні не змінюється.

Графік залежності температури кристалічного тіла від часу його нагрівання (наприклад, льоду, якщо pатм = 105 Па) зображений на рис. 5.1.

Рис. 5.1

3) Властивості кристала зумовлюються не лише тим, із яких атомів вій складається, але й видом кристалічних ґраток. Наприклад, з тих самих атомів Карбону складаються алмаз (рис. 5.2, а) і графіт (рис. 5.2, б), але фізичні властивості у них різні.

Рис. 5.2


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити