Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2.2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ДІЛЯНКИ КОЛА

Електричний опір R — фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Опір зумовлений взаємодією вільних носіїв заряду з іншими частинками провідника.

✵ Одиниця опору в СІ — Ом.

[R] = = Ом.

✵ 1 Ом - опір такого провідника, в якому за напруги на його кінцях 1 В тече струм силою 1 А.

✵ Опір провідника залежить лише від властивостей самого провідника: матеріалу, геометричних розмірів, температури та ін.

✵ Опір металевого провідника циліндричної форми (проводу) розраховують за формулою:

R = p,

де р — питомий опір провідника, l — довжина провідника, S — площа його поперечного перерізу.

✵ Електричний опір вимірюють омметром або за допомогою амперметра і вольтметра (рис. 2.3, а)

Питомий опір р — фізична величина, яка характеризує матеріал провідника й чисельно дорівнює опору виготовленого з даного матеріалу циліндричного провідника завдовжки 1 м і площею поперечного перерізу 1 м2.

✵ Одиниця питомого опору в СІ — омметр:

[p] = = Ом ∙ м.

Якщо площа поперечного перерізу провідника подана в мм2, то користуються одиницею 1 :

1 Ом ∙ м = 1 ∙10-6 .

Закон Ома для ділянки кола: сила струму І в ділянці кола прямо пропорційна напрузі U на кінцях цієї ділянки:

I = .

✵ Графік залежності сили струму від напруги I(U) для металевих провідників та електролітів — пряма лінія (рис. 2.3, б). Чим більшим є кут нахилу графіка до осі напруги, тим меншим є опір провідника.

Рис. 2.3

Опір йонізованих газів та напівпровідників залежить від поданої напруги, тому залежність I(U) є нелінійною.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити