Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2018 - ФІЗИКА КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.4. ВІДНОСНІСТЬ МЕХАНІЧНОГО РУХУ

Відносність механічного руху полягає в тому, що вид траєкторії, шлях, переміщення та швидкість руху тіла залежать від вибору системи відліку (СВ).

Класичний закон додавання переміщень:

Переміщення тіла в нерухомій СВ дорівнює геометричній сумі переміщення тіла в рухомій СВ та переміщення рухомої СВ відносно нерухомої:

= + (рис. 1.12, а).

Класичний закон додавання швидкостей:

Швидкість руху тіла в нерухомій СВ дорівнює геометричній сумі швидкості руху тіла в рухомій СВ й швидкостi рухомої СВ відносно нерухомої:

= + (рис. 1.12, б).

Рис. 1.12

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Турист виїхав із міста прямою дорогою на велосипеді зі швидкістю 25 км/год. У дорозі велосипед зламався, і далі турист пішов пішки зі швидкістю 5 км/год. Укажіть правильне твердження.

А Якщо рух на кожній ділянці шляху забирає однаковий час, то середня швидкість руху дорівнює середньому арифметичному швидкостей на різних ділянках.

Б Якщо турист їхав і йшов однаковий час, то середня швидкість його руху менша, ніж у випадку, коли він проїхав і пройшов однакову відстань.

В Якщо турист половину часу їхав і половину часу йшов, то середня швидкість руху на всьому шляху дорівнює 20 км/год.

Г Якщо турист половину шляху їхав і половину шляху йшов, то середня швидкість руху на всьому шляху дорівнює 15 км/год.

Обґрунтування вибору відповіді

□ Твердження А є правильним. Згідно з визначенням середня швидкість нерівномірного руху — це швидкість такого рівномірного руху, при якому тіло здійснює таке ж переміщення за той самий час, що й за УМОВИ неpівноміpного руху

vcep =

Якщо турист їхав протягом часу t1 = і такий самий час t2 = ішов пішки, то він проїхав шлях l1 = v1t1 і пройшов шлях = v2t2. Звідси знаходимо середню швидкість руху:

vcep = = = = .

□ Твердження Б є неправильним. Якщо турист проїхав шлях l1 = і такий самий шлях l2 = пройшов пішки, то їхав він протягом часу t1 = , а йшов протягом часу t2 = .

Оскільки t = t1 + t2, одержуємо:

vcep = = = =

Таким чином, > .

□ Твердження В є неправильним. Оскільки vсер = , то vcep = 15 м/с.

□ Твердження Г є неправильним. Оскільки vcep = , то vcep 8,3 м/с.

Відповідь: А.

2. Із міст А і В, відстань між якими 150 км, одночасно виїхали назустріч один одному прямою дорогою два автомобілі зі швидкостями 60 і 40 км/год відповідно. Укажіть правильне твердження.

А Перший автомобіль рухається відносно другого зі швидкістю 100 км/год.

Б Відстань між автомобілями зменшується па 100 км за кожну годину поїздки.

В Автомобілі зустрінуться через 150 хв.

Г Через 3 год після початку руху відстань між автомобілями дорівнюватиме половині початкової відстані.

□ Твердження А є правильним. Скористаймося правилом додавання швидкостей: швидкість тіла в «нерухомій» системі відліку дорівнює векторній сумі швидкості тіла в «рухомій» системі відліку і швидкості «рухомої» системи відліку відносно «нерухомої»: = + .

Позначимо: швидкість руху першого автомобіля відносно Землі; — швидкість руху другого автомобіля відносно Землі; — швидкість руху першого автомобіля відносно другого. Відповідно до правила додавання швидкостей = + , звідси = - .

Оскільки автомобілі рухаються один назустріч одному, то в проекції на вісь ОХ одержуємо: v'1= v1 - (-v2 ) = v1 + v2. Отже, v'1=60 + 40 = 100 (км/год).

□ Твердження Б є неправильним. За 1 год відстань між автомобілями зменшиться на 100 км, тому що s = v'1і s = 100 ∙ 1 = 100 (км). Проте, зустрівшись, автомобілі вже не зближуватимуться, а віддалятимуться один від одного.

□ Твердження В є неправильним. Початкова відстань між автомобілями становить 150 км. Оскільки на початку руху автомобілі зближуються зі швидкістю 100 км/год, то вони зустрінуться через час, який дорівнює t = або t = = 1,5 (год), тобто через 90 хв.

□ Твердження Г є неправильним. Через 1,5 год після початку руху автомобілі зустрінуться, потім віддалятимуться один від одного зі швидкістю 100 км/год. Таким чином, іще через 1,5 год (тобто через 3 год після початку руху) відстань між автомобілями дорівнюватиме 150 км.

Відповідь: А.

3. Тенісний м'ячик, по якому вдарили ногою, полетів у напрямку руху ноги. Якої швидкості v набув м'ячик, якщо швидкість руху ноги в момент удару u = 10 м/с?

Розв'язання

Зіткнення ноги з м'ячиком можна вважати пружним і центральним. Маса ноги в багато разів перевищує масу м'ячика, тому швидкість руху ноги внаслідок удару практично не змінюється.

Зручно розглянути зіткнення в системі відліку, пов'язаній із масивним тілом (ногою).

У цій системі відліку початкова швидкість руху м'ячика за модулем дорівнює u, і внаслідок пружного удару ця швидкість змінює напрямок на протилежний, не змінюючись за модулем. Отже, швидкість руху м'ячика відносно Землі v = u + u = 2u або v = 2 ∙ 10 = 20 (м/с).

Відповідь: 20 м/с.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

1. Матеріальна точка рухається по колу радіусом 3 м. Укажіть правильне твердження. Поясніть, чому інші твердження є неправильними.

А Траєкторія руху матеріальної точки є прямолінійною.

Б Шлях, який подолала точка за 1/2 оберту, дорівнює 1,5 м.

В Переміщення матеріальної точки за 1/6 оберту дорівнює 3 м.

Г За будь-який інтервал часу шлях, який долає матеріальна точка, дорівнює її переміщенню.

2. Тіло (матеріальна точка) рухається в площині XOY. Цей рух задано рівняннями: х = 21, y = 4 - 2t. На якому рисунку подано графік траєкторії руху цього тіла?

3. Колона автобусів завдовжки 450 м йде по шосе зі швидкістю 20 м/с. Колону починає обганяти мотоцикл, який рухається зі швидкістю 126 км/год. Укажіть правильне твердження. Поясніть, чому інші твердження є неправильними.

А Швидкість руху мотоцикла відносно колони становить 55 м/с.

Б Мотоцикл не зможе обігнати колону, оскільки швидкість його руху менша від швидкості руху колони.

В Мотоцикл обгонить колону за 30 с.

Г Шлях, який під час обгону подолає мотоцикл, дорівнюватиме 450 м.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.