Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО

3.3. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИХІД ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ

3.3.1. ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ

Ядерна реакція — це перетворення атомного ядра у ході взаємодії з іншим ядром або елементарною частинкою.

Ядерні реакції протікають таким чином: ядро захоплює частинку (або інше ядро), поглинає їхню енергію, переходить у нестійкий стан та розпадається.

✵ Під час ядерних реакцій виконуються такі закони збереження:

✵ закон збереження електричного заряду;

✵ закон збереження кількості нуклонів;

✵ закон збереження енергії;

✵ закон збереження імпульсу.

Першу ядерну реакцію здійснив Е. Резерфорд (1919 р.). Бомбардуючи а- частинками ядра атома Нітрогену, він отримав протони (ядра атому Гідрогену):

+ + .

3.3.2. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВИХІД ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ

Енергія виходу ядерної реакції — енергія, яка виділяється або поглинається під час реакції.

Евих = ∆m ∙ с2,

де Евих - енергія виходу ядерної реакції ([Евих ] = Дж), ∆m — дефект маси ядерної реакції ([∆n] = кг), с — швидкість поширення світла у вакуумі.

Якщо [∆m] = а. о. м, то Евих = ∆m ∙ k ,

де k = 931,5 МеВ/а. о. м, [Eвих] = МеВ.

Дефект маси ядерної реакції — це різниця між сумою мас частинок до реакції (m1) та сумою мас частинок після реакції (m2):

∆m = m1 - m2.

✵ Якщо Am > 0, то реакція протікає з виділенням енергії — екзотермічна реакція, якщо ∆m < 0, то реакція протікає з поглинанням енергії — ендотермічна реакція.

✵ Енергію виходу ядерної реакції можна обчислити через енергію зв'язку ядер:

Eвих = Езв1 - Езв2,

де Езв1 — сумарна енергія зв'язку ядер, які вступають в реакцію, Езв2— сумарна енергія зв'язку ядер-продуктів реакції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити