Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.1. Задачі на аналіз графіків руху тіл (див. п. 1.3, с. 10-11; п. 1.5.1, с. 13, 14; п. 1.5.2, с. 14, 15)

1.1 На рисунку зображено графіки руху тіл А, Б, В, Г. Визначте тіло» яке пройшло найбільший шлях.

А

Б

В

Г

Тіло А

Тіло Б

Тіло В

Тіло Г

Під час розв'язування подібних задач насамперед слід звернути увагу на те, у яких осях подано графіки руху.

1.1.1.* На рисунку зображено графіки залежності проекції швидкості vx руху тіл А, Б, В, Г, що рухаються вздовж осі ОХ, від часу t. Визначте тіло, яке пройшло найбільший шлях за інтервал часу від t1 = 2 с до t2 = 8 с.

Розв'язання

З рисунка бачимо, що найбільша площа фігури обмежена віссю Оt, прямими t1 = 2 с і t2 = 8 с та графіком руху тіла Г.

Відповідь: Г.

Якщо на рисунку подано графік залежності vx(t), а в умові задачі зазначено, що тіло рухається вздовж осі ОХ, то шлях, який пройшло тіло за інтервал часу від t1 до t2, чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком залежності vх (t), віссю Оt та прямими t = t1 і t = t2.

1.1.2. На рисунку зображено графіки залежності координати х тіл А, Б, В, Г, що рухаються вздовж осі ОХ, від часу t. Визначте тіло, що пройшло найбільший шлях за інтервал часу від t1 = 2 с до t2 = 8 с.

Якщо на рисунку подано графік залежності х(t), а в умові задачі зазначено, що тіло рухається вздовж осі ОХ, то шлях, який пройшло тіло за інтервал часу від до t2 дорівнює:

Розв'язання

З рисунка бачимо, що на заданому інтервалі часу напрямок руху тіл А, Б і Г не змінюється (графік залежності x(t) весь час піднімається), тому l = s = |sx| = |x(t2) - x(t1)|.

Для тіла А маємо: х(t2) = 12 м, х(t1) = 3 м, lА = |12 - 3| = 9 (м).

Для тіла Б: х (t2) = 11 м, x(t1) = 5 м, lБ =|11 - 5| = 6(м).

Для тіла Г: x (t2) = 9 м, x(t1) = 9 м, lГ =|9 - 9| = 0(м).

✵ модулю переміщення, якщо напрямок руху тіла не змінюється:

* Тут і надалі наведено задачі, аналогічні тим, які найчастіше зустрічаються у тестах ЗНО.

На заданому інтервалі часу в момент часу tп = 6 с напрямок руху тіла В змінюється, тому

lВ = s1 + s2= |x(tп) - х(t1)| + |x(t2) - x(tп)|.

Для тіла Б: x(t1) = 7 м, x(tп) = 9 м, x(l2) = 8 м,

lB = |9 - 7| + |8 - 9| = 2 + 1 = 3 (м).

Отже, найбільший шлях пройшло тіло А.

Відповідь: А.

✵ сумі модулів переміщення до точки повороту і після точки повороту, якщо напрямок руху тіла змінюється:

l = s1 + s2=

=|x(tп) - х(t1)| + |x(t2) - x(tп)|.

1.1.3. На рисунку зображено графіки руху тіл А, Б, Б, Г, що рухалися в площині XOY однаковий інтервал часу. Визначте тіло, яке пройшло за цей інтервал часу найбільший шлях.

Якщо на рисунку подано графік залежності у (х), а в умові задачі зазначено, що тіло рухається в площині XOY, то графік відповідає траєкторії руху тіла.

Розв'язання

З рисунка бачимо, що найбільшу довжину має траєкторія руху тіла Б, отже, за час спостереження тіло В пройшло найбільший шлях.

Відповідь: В.

У цьому випадку найбільший шлях пройшло тіло, довжина траєкторії руху якого є найбільшою.

Задачі для самостійного розв'язання

1.1.4. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості vx тіла, що рухалося вздовж осі ОХ, від часу спостереження t. Який шлях пройшло тіло за інтервал часу від 2 до 8 с?

А

Б

В

Г

30 м

40 м

50 м

200 м

1.1.5. На рисунку зображено графіки залежності координат х чотирьох тіл, що рухалися вздовж осі ОХ, від часу спостереження t. Визначте тіло, яке пройшло найбільший шлях за перші 10 с руху.

А

Б

В

Г

Тіло А

Тіло Б

Тіло В

Тіло Г

1.1.6. На рисунку зображено графік залежності модуля швидкості руху потяга метро між двома станціями, відстань між якими дорівнює 3 км. Визначте швидкість м0 потягу під час рівномірного руху, якщо на розгін він витрачає 70 с, на гальмування до повної зупинки — 30 с, а середня шляхова швидкість його руху дорівнює 54 км/год. Відповідь подайте у метрах на секунду.

Рекомендації до розв'язання.

Запишіть вираз для визначення середньої швидкості руху тіла v = та згадайте формулу для знаходження площі трапеції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити