Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

Маса m — фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла.

✵ Одиниця маси в СІ — кілограм, [m] = кг. 1 кг дорівнює масі міжнародного еталона кілограма (рис. 2.1).

✵ Маса тіла — величина інваріантна, отже, не залежить від вибору СВ.

Рис. 2.1

✵ Масу m тіла можна визначити такими способами:

1. За взаємодією з еталоном (тілом відомої маси):

= ,

тут а і а — прискорення, які отримують тіло і еталон відповідно внаслідок взаємодії.

2. Зважуванням, де порівнюється взаємодія тіла і важків із Землею.

3. За відомою густиною р й об'ємом V тіла: m = pV .

4. За масою m0 молекули та кількістю N молекул у тілі: m = m0N.

Сила — векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло інших тіл, унаслідок чого тіло набуває прискорення або змінює форму та розміри.

✵ Одиниця сили в СІ — ньютон, [F] = Н. 1 Н дорівнює силі, яка, діючи на тіло масою 1 кг, надає йому прискорення 1 м/с2.

✵ Щоб повністю визначити силу, слід:

1. Вказати її значення (або записати формулу, за якою вона визначається).

2. Зазначити її напрямок.

3. Зазначити точку, до якої ця сила прикладена.

Рівнодійна сила — сила, яка дорівнює геометричній сумі всіх сил, що діють на дане тіло:

= + + … +

✵ Рівнодійну сил визначають за правилом додавання векторів (рис. 2.2).

Рис. 2.2

Імпульс тіла — векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху:

= m.

✵ Одиниця імпульсу тіла в СІ — 1кг ∙ м/с.

✵ Напрямок імпульсу тіла збігається із напрямком швидкості його руху.

Імпульс сили t — векторна фізична величина, яка дорівнює добутку сили на час її дії.

✵ Одиниця імпульсу сили в СІ — 1Н ∙ с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити