Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ

2.1. Задачі на застосування другого закону Ньютона (див. п. 2.2, 2.3, с. 23, 24)

2.1.1. Під дією сил 1, 2, 3 i 4 (див. рисунок) тіло набуває прискорення 5 м/с2. Визначте масу тіла та синус кута а між напрямком прискорення руху тіла і напрям ком сили 1, якщо F1 = 20 Н, F2 = 40 Н, F3 = 60 H, F4 = 10 H.

Розв'язання

Для знаходження маси тіла треба знайти модуль F рівнодійної сил 1, 2, 3 i 4.

Знайдемо суму сил 1 i 2 та суму сил 2 i 4 = 60 - 20 = 40 (Н);

F1,3 = F3 — F1 = 60 - 20 = 40 (Н); 1,3 3 ;

F2,4 = F2 — F4 = 40 - 10 = 30 (Н); 2,4 2 ;

Зобразимо векторну діаграму сил 1,3 i 2,4 (див. рисунок) і знайдемо рівнодійну .

За теоремою Піфагора: F = = = 50 (Н).

Відповідно до другого закону Ньютона = .

m = = = 10 (кг).

Оскільки , то sina = = = 0,6.

Відповідь: m = 10 кг; sina = 0,6.

Зверніть увагу: сила — величина векторна, тому, щоб знайти рівнодійну, треба додавати сили геометрично, тобто користуючись правилом додавання векторів.

Знаходити суму векторів зручніше, якщо почати додавання з векторів, які напрямлені вздовж однієї прямої.

Відповідно до другого закону Ньютона рівнодійна сил (або сила , якщо вона одна) визначає прискорення руху тіла:

= .

Подібне відношення можна також записати для:

✵ модулів: а = ;

✵ проекцій: ах = .

Напрямок прискорення руху завжди збігається з напрямком рівнодійної.

Задачі для самостійного розв'язання

2.1.2. На тіло масою 5 кг діють сили 1, 2, 3, 4 i 5 (див. рисунок). Установіть відповідність між рівнодійною пари сил і модулем прискорення руху, якщо F2 = 16 Н, F2 =12 Н, F3 = F5 = 15 Н, F4 = 9 Н.

1 1,2

2 1,4

3 2,4

4 3,5

А 1,4

Б 1,8

В 3

Г 3,6

Д 4

2.1.3. Координата тіла, яке рухається вздовж осі ОХ, змінюється за законом x = 20 -10t + t2 (усі величини подано в СІ). Визначте (у ньютонах) модуль рівнодійної сил, які діють на тіло масою 500 г.

2.1.4. * На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості vx матеріальної точки, яка рухається вздовж осі ОХ, від часу t. Визначте ділянку, на якій модуль рівнодійної усіх прикладених до цієї точки сил є найбільшим.

А

Б

B

Г

Ділянка AВ

Ділянка ВС

Ділянка CD

Ділянка DЕ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити