Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.1. Задачі на закон збереження імпульсу (див. п. 3.1, с. 40)

3.1.1. Вагон масою М, який рухався зі швидкістю v, зчепився з вагоном масою m, який рухався йому назустріч. Позначте вираз для знаходження швидкості руху другого вагона до зчеплення, якщо відразу після зчеплення вагони рухалися у напрямку руху першого вагона зі швидкістю u?

А

Б

В

Г

Розв'язання

Виконаємо пояснювальний рисунок.

Запишемо закон збереження імпульсу:

M + m2 = (M + m).

Спроектуємо отримане рівняння на вісь ОХ:

Мv - mv2 = (М + m)u.

Знайдемо шуканий вираз:

Mv - (M + m)u = mv2 v2 = .

Відповідь: Г.

Під час розв'язування подібних задач слід користуватись таким алгоритмом.

1. Виконати пояснювальний рисунок, на якому зазначити:

✵ положення тіл і напрямок швидкості їх руху до взаємодії;

✵ положення тіл і напрямок швидкості їх руху після взаємодії;

✵ вісь координат (ОХ або OY).

2. Записати закон збереження імпульсу у векторному вигляді, для чого записати суму імпульсів тіл до взаємодії та прирівняти її до суми імпульсів тіл після взаємодії.

3. Спроектувати отримане рівняння па вісь (або осі) координат.

4. Знайти значення шуканої величини.

Задачі для самостійного розв'язання

3.1.2.* Хлопчик масою 20 кг, стоячи на гладенькому льоду, кидає м'яч масою 2 кг під кутом 60° до горизонту. Визначте швидкість руху м'яча, якщо хлопчик набуває швидкості 0,5 м/с.

A

Б

В

Г

2,5 м/с

5 м/с

10 м/с

20 м/с

Зверніть увагу на таке.

✵ Початкові швидкості руху хлопчика і м'яча дорівнювали нулю.

✵ У напрямку осі OY стан руху хлопчика не змінився, тому слід знаходити проекції тільки на вісь ОХ.

3.1.3* Снаряд, випущений із гармати вертикально вгору, розірвався у точці максимального підйому на висоті 45 м від поверхні землі на два уламки, маси яких відносяться як 1 :4. Уламок більшої маси полетів горизонтально зі швидкістю 20 м/с. На якій відстані від точки пострілу впаде уламок меншої маси? Вважайте поверхню Землі плоскою і горизонтальною, g = 10 м/с2, опором повітря знехтуйте.

Рекомендації до розв'язання.

Знайдіть швидкість руху уламка меншої маси, після чого згадайте хід розв'язання задач на рух тіла, кинутого горизонтально.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити