Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Авеста

Авеста (перс, apastak — текст; часто називається зенд-авеста, тобто текст з коментарем) — 1) священна книга у деяких народів Середньої Азії (зороастрійців); 2) давнішня школа світорозуміння; 3) «основний закон», священний текст персів, у якому викладена релігія Заратустри. А. дійшла до нас у пізніших рукописах XIII- XIV ст., але склалася ще у VI — IV ст. до P. X. Складається з чотирьох основних частин: Ясна, Вендідад, Яшти, Вісперед. Містить релігійні гімни, віршовані проповіді Заратустри і легенди. Головним сюжетом А. є вічна боротьба доброго бога Ахурамазди і злого бога Ахра-Майнью. За твердженням А. світ за своїм змістом — результат боротьби добра і зла. Суспільство за А. поділяється на чотири стани (переці, вояки, землероби і ремісники), висловлюється ідея рівності чоловіка і жінки.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити