Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Арон Раймон

Арон Раймон (1905 — 1983) — французький соціолог, філософ, публіцист, один із теоретиків «індустріального суспільства». У своїх працях, ґрунтуючись на порівняльно-історичному аналізі і використовуючи концепцію «соціальної індустріалізації або технологічного детермінізму», виклав ідею «індустріального суспільства». З огляду на значне зростання економіки багатьох країн після Другої світової війни запропонував визначити і характеризувати це явище як «новий промисловий переворот», основною рушійною силою якого Р. Арон називав автоматизацію виробництва, зростання продуктивності праці, величезне збільшення обсягів випуску продукції і «революцію у прибутках». Аналогом «індустріального суспільства» є «народний капіталізм», «держава загального добробуту», «гуманна економіка» тощо. Основні праці: «Опіум для інтелігенції» (1955), «Розчарування у прогресі» (1967) та ін.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. — Львів, 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити