Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Партикуляризм

Партикуляризм (від лат. particularis — окремий, частковий) — принцип соціальної та політичної активності, зорієнтований насамперед на захист приватних і вузькогрупових інтересів, що виявляється у прагненні до відокремлення, у переслідуванні специфічних, особистих чи групових цілей і т. ін. Термін «П.» походить від традицій римського права. Це прагнення до самостійності окремих частин держави або різних сфер суспільного життя, а також тенденція до автономізації особи, що спирається на приватний інтерес. За певних умов, на рівні внутрішньодержавних відносин, може призвести до децентралізації, руйнування господарських та соціальних зв'язків, політичної роздрібненості, що зрештою зводиться до сепаратизму, тобто повного відокремлення частини держави.

Водночас П. передбачає забезпечення юридичних прав особистості (прайвеси), її етнічної автономії, і в цьому розумінні він є важливою складовою, яка характеризує життя демократичних суспільств. П. може бути корисним в умовах насильницької уніфікації економічного, політичного, культурного, соціального життя.

Политологический словарь / Под ред. В. И. Астаховой и проф. М. И. Панова. — X., 1997; Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред и сост.: Ю. И. Аверьянов. — М., 1993; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2001.

О. Полішкарова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити