Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Партійна система

Партійна система — наявність однієї і більше партій у політичній системі країни та відносини між партіями, з одного боку, та владою — з іншого. За цими ознаками П. с. буває однопартійною, двопартійною та багатопартійною. За характером міжпартійних відносин, ідеологічним спектром і ставленням до режиму влади існують П. с. такого виду: атомізовані; поміркованого плюралізму; поляризованого плюралізму. Для однопартійної П. с. характерним є монопольне правління однієї партії, яка по суті стає наддержавною політичною силою, що пронизує усі владні структури. Така П. с. насамперед характерна для тоталітарних режимів, їх вирізняє й те, що такі системи не лише виключають наявність конкуруючих партій, а й опозиції всередині самої партії. Для такої системи єдність понад усе, в ім'я якої приноситься у жертву ініціатива, свобода поглядів і дискусій. Для цього типу партійного керівництва характерний вождізм. Така П. с. рано чи пізно зазнає внутрішньої ерозії, вона втрачає органічний зв'язок з масами, вироджується у замкнену корпорацію політико — бюрократичного типу. Прикладом такої П. с. може бути КПРС за часів Радянського Союзу, яка монопольно правила країною впродовж 70 років і врешті-решт втратила свої провідні позиції.

Двопартійна П. с. — це система, характерна для окремих країн західної демократії з усталеними традиціями парламентаризму, поділу влади, верховенства права. Діє у США та Великобританії. Між партіями, що конкурують за владу за такої системи, немає принципової відмінності в ідеологічних засадах. Натомість є розбіжності у тактичних цілях, у підходах до вирішення тих або тих проблем національного масштабу. Така система припускає жорсткий контроль однієї партії за іншою, принципову критику одна одної, що змушує конкурентів діяти відповідально, дотримуючись правил і принципів демократичної конкуренції.

Багатопартійна П. с. характеризується наявністю більше ніж двох партій. Саме у межах цієї системи виникають відносини атомізації, поміркованого чи поляризованого плюралізму. Атомізована П. с. характеризується наявністю значної кількості дрібних і, як правило, маловпливових партій. Тому така система не є стабільною і ніколи не залишається сталою впродовж тривалого періоду. Зазвичай такі системи з часом трансформуються у стабільні П. с. Прикладом цього процесу може бути Україна, яка протягом майже десяти років незалежності існувала в режимі атомізованої П. с. Після ухвалення закону про вибори на змішаній основі у 1997 р. розпочався рух у напрямку трансформації атомізованої П. с. у систему поляризованого плюралізму.

Білоус А. Політико — правові системи: світ і Україна. — К., 2000; Коломейцев В. Ф. Политические партии в зеркале западной политологий // Государство и право. — 1995. — № 10; Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. — 1997. — N° 1; Примуш М. Політичні партії як правовий інститут: Кваліфікаційна ознака політичної партії // Віче. — 2001. — № 5.

Л. Шкляр


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити