Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Пахарев Анатолій Дмитрович

Пахарев Анатолій Дмитрович (нар. 27.06.1937) — політолог, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень HAH України, професор кафедри філософії і політології МАУП. У 1959 р. закінчив історичний факультет Воронезького державного університету. Після закінчення аспірантури захистив у 1970 р. кандидатську дисертацію і одержав науковий ступінь кандидата історичних наук. З березня 1977 р. має вчене звання доцента. Має досвід суспільно-політичної роботи. З 1964 р. займається науковою і науково-педагогічною діяльністю: викладач, старший викладач, доцент Донецького політехнічного інституту, завідувач кафедри Донецької консерваторії, доцент Київської вищої партійної школи, Інституту політології та соціального управління, Київського політехнічного інституту; старший, провідний, головний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень HAH України, в якому у 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище».

Основні наукові інтереси: політологія, політичне лідерство, політичні еліти, політичні партії, політичні системи сучасності, історія політичної думки. Має близько 100 наукових і науково-методичних публікацій. Автор персональних монографій: Лидерство в политике. — К., 1998; Политическое лидерство и лидерьі. — К., 2001. Співавтор близько десяти наукових монографій, підручників і навчальних посібників з політології.

О. Антонюк


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити