Політологічний словник

Арон Раймон (1905 — 1983) — французький соціолог, філософ, публіцист, один із теоретиків "індустріального суспільства". У своїх працях, ґрунтуючись на порівняльно-історичному аналізі і використовуючи концепцію "соціальної індустріалізації або технологічного детермінізму", виклав ідею "індустріального суспільства". З огляду на значне зростання економіки багатьох країн після Другої світової війни запропонував визначити і характеризувати це явище як "новий промисловий переворот", основною рушійною силою якого Р. Арон називав автоматизацію виробництва, зростання продуктивності праці, величезне збільшення обсягів випуску продукції і "революцію у прибутках". Аналогом "індустріального суспільства" є "народний капіталізм", "держава загального добробуту", "гуманна економіка" тощо. Основні праці: "Опіум для інтелігенції" (1955), "Розчарування у прогресі" (1967) та ін.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. — Львів, 1997.

М. Головатий

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити