Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Питання національне

Питання національне — сукупність проблем, пов'язаних з ліквідацією національно-етнічного утиску, гноблення, диктату, зі встановленням рівноправних відносин між усіма етносами і створенням необхідних умов для їх вільного і всебічного розвитку. П. н. виявляється як у системі міжнаціональних, так і національно-державних (етнополітичних) відносин. При цьому воно передбачає вирішення складної гами економічних, правових, культурних та інших завдань, що виникають у процесі суспільного розвитку як всередині етносів, так і в їх взаємовідносинах між собою.

Политическая социология. — Ростов н/Д, 1997; Основи демократії: Навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл. — К., 2002; Картунов О. В. Вступ до етнополітологи: Наук. навч. посіб. — К„ 1999.'

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити