Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Плюралізм

Плюралізм (від лат. pluralis — множинний) — основоположний принцип людського співжиття, що передбачає різноманітність поглядів, підходів, позицій, концепцій у правовій, політичній, економічній, культурній та іншій діяльності. П. — один з найважливіших критеріїв демократизму і гуманізму в розвитку суспільства і держави, несумісний з ідеологічним монізмом, одержавленням соціального і політичного життя, монополізацією і централізацією влади й управління. Характерними ознаками розвинених форм П. є багатоваріантність, вибір, альтернативність, свобода та ін. В економіці формою вияву П. є багатоманітність форм власності і правових норм її організації. У соціальній сфері — різноманітність соціальних інтересів й відповідна стратифікація суспільства; в культурно-духовній сфері — свобода дискусій, гласність, розмаїття точок зору й думок. У тісно пов'язаних між собою політичній та правовій сферах П. означає закономірний наслідок конституційно визначених прав і свобод людини і громадянина, таких, як свобода думки і слова, свобода світогляду і віросповідання, право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, право на участь в управлінні державними справами (ст. 34, 35, 36, 38 Конституції України). Найхарактернішою ознакою П. у політико — правовій сфері є багатопартійність. В Україні вона сформувалась зі здобуттям Україною національної незалежності й закріплена у ст. 37 Конституції України. Суттєвим доповненням партійно-політичного П. є різноманітність політичних рухів, виборчих об'єднань, профспілок, громадських організацій. Закріпивши конституційно принцип П., Конституція України разом з тим забороняє створення і діяльність політичних партій та інших громадських об'єднань, мета й дії яких спрямовані на насильницьку зміну основ конституційного ладу, порушення цілісності й національної безпеки держави, створення збройних формувань, розпалювання соціальної, расової, національної і релігійної ворожнечі.

Джемс У. Вселенная с плюралистической точки зрения. — M., 191 1; Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве. — М., 1998.

В. Горбатенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити