Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


АбсурдизмАрхія

Архія (від грецьк. archi — влада, правління) — політично організоване суспільство (наприклад, монархія, олігархія, поліархія). Прототип А. — анархія (безвладдя, ідея бездержавної організації суспільного життя. Поняттям А. визначають своєрідний етап переходу суспільства від природного до державного стану, до суспільно-організованого (цивілізованого) суспільного устрою, в якому існують такі інститути, як політика, уряд, влада, підлеглі тощо. Поняття «А.» є синонімом іншого грецького найменування влади — «кратії». В політичній теорії широко використовують термін «кратія» у поєднанні зі словами, які визначають суб'єкт владного правління, характер державної влади: аристократія; ти- мократія; демократія; плутократія; охлократія; геронтократія; теократія. Останнім часом політичний лексикон поповнився такими неологізмами, як: партократія, технократія, мілітократія, бюрократія, ідеократія, меритократія, інфократія та ін.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити