Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Пойченко Анатолій Михайлович

Пойченко Анатолій Михайлович (нар. 6.03.1948) — український політолог, доктор політичних наук, професор, проректор Національної академії державного управління при Президентові України — директор Одеського регіонального інституту державного управління. У 1971 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. Мечникова. Після закінчення аспірантури Московського державного університету ім. Ломоносова захистив кандидатську дисертацію й одержав науковий ступінь кандидата філософських наук (1980). Має досвід суспільно-політичної роботи. З 1976 р. займається науковою і науково-педагогічною діяльністю: викладач, старший викладач, доцент Одеського політехнічного інституту; старший викладач, доцент, заступник завідувача кафедри, завідувач кафедри політології Інституту політології та соціального управління; старший, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України; професор Академії державного управління при Президентові України. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теорія політики і політична діяльність: проблеми взаємозв'язку, розробки і застосування інноваційних технологій у сучасній Україні» в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Вчене звання професора кафедри політології і державного управління присвоєне у 2001 р.

Основні наукові інтереси: політологія, практична політологія, політична психологія, виборчі технології, державне управління. Має близько 100 наукових і науково-методичних публікацій. Автор персональних монографій: Політика: теорія і технології діяльності. — К., 1996; Конфлікти і політична діяльність. —К., 1996; Політичний процес в сучасній Україні. — К., 2001; співавтор ряду наукових монографій, підручників і навчальних посібників з політології.

А. Пахарєв


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити