Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Полібій

Полібій (бл. 200 — бл. 120 до н. е.) — давньогрецький історик та філософ, автор «Історії-», яка складалася з 40 книг і охоплювала історичні події в Греції, Македонії, Малій Азії, Римі та інших країнах з 220 по 146 р. до н. е. У цій праці вперше було втілено ідею всесвітньої історії. В своїй «Історії» П. детально проаналізував зміну трьох основних форм державної влади, які він назвав царством, аристократією та демократією. Ці форми він вважав безумовно позитивними. П. запропонував й інші визначення влади: монархія (влада одного, який діє не по добрій волі народу, а на власний розсуд), олігархія (влада небагатьох, але не найкращих, тобто невеликої групи, яка захопила владу і діє в корисливих цілях), охлократія (влада стихійно діючої маси, натовпу). Отже, у П. трьом позитивним формам влади протистоять три формально аналогічні, але негативні. При цьому негативні форми влади пов'язані з позитивними за об'єктивним законом природи: кожна позитивна форма переходить з часом у негативну (спотвореною формою царства є монархія, аристократії — олігархія, демократії — охлократія). Таке ж співвідношення простежується не тільки всередині кожної пари формально однорідних видів влади, а й між формально різними видами: коли царство переходить у відповідну йому спотворену форму, тобто монархію, тоді на розвалинах останньої, в свою чергу, виростає аристократія; після виродження аристократії в олігархію з'являється демократія, яка також перероджується в охлократію; охлократія як період масового здичавіння та інстинктів натовпу закінчується встановленням влади самодержця. Таким, на думку П. є коловорот державного устрою, згідно з яким форми правління змінюються, переходять одна в одну та знову повертаються.

Гончаров В. Руководство для высшего управленческого персонала. — К., 1993; Краткая философская энциклопедия. — M., 1994; Щёкин Г. Социальная теория и кадровая политика. — К., 2000.

Г. Щокін


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити