Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Політична позиція

Політична позиція (лат. positio — положення, розташування) — це ставлення суб'єктів політики до інших учасників політичного життя, їхньої політичної діяльності та до влади. Вона виражає: 1) їх точку зору, думку, розуміння питань політики і влади; 2) їх оцінку політичних явищ, подій, підхід до розв'язання проблем суспільного розвитку; 3) їх свідомий вибір способу дії, поведінки, діяльності у політичній системі та політичному житті.

У П. п. суб'єктів безпосередньо виявляються їх інтереси, які вони прагнуть реалізувати за допомогою таких засобів і шляхів, що видаються їм найефективнішими. П. п. оцінюється за різними критеріями: ідеологічним (комуністична, соціал-демократична, ліберальна, консервативна, радикальна); ставленням до соціального прогресу (революційна, контрреволюційна, прогресивна, реакційна, динамічна, застійна, оптимістична, песимістична); характером вимог і дій (поміркована, центристська, екстремістська, максималістська, агресивна, непримиренна, конфронтаційна, авантюристична).

Политологический словарь / Под ред. В. И. Астаховой и проф. М. И. Панова. — X., 1997; Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред и сост.: Ю. И. Аверьянов. — М., 1993; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2001; Политическая теория и политическая практика: Словарь-справочник / Под ред. А. А. Миголатьева. — М., 1994; Введение в политологию: Словарь-справочник / Под ред. В. П. Пугачева. - М., 1996.

О. Полішкарова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити