Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Поппер Карл Раймонд

Поппер Карл Раймонд (28.07.1902, Відень — 17.09.1994, Лондон) — британський філософ і соціолог. Навчався у Віденському університеті, після закінчення якого до 1937 р. викладав філософію у Відні. Через нацистську окупацію емігрував спочатку до Нової Зеландії, а в 1945 р. переїхав до Лондона. Тут він став професором Лондонської школи економіки Лондонського університету (1949 р.) і проживав до кінця життя. П. — автор багатьох наукових творів: «Логіка дослідження» (1935), «Відкрите суспільство та його вороги» (1945), «Припущення та спростування» (1963)., «Об'єктивне знання» (1972), «Злиденність історицизму» (1957) та ін. У цих працях філософського та соціологічного характеру чимало уваги приділив і питанням держави та права. П., зокрема, розрізняв закони природи і нормативні закони, які регламентують діяльність людей. Демократію П. вважав важливою гарантією реформування політичних інститутів. Криза демократії призводить до тоталітаризму. П. критикував погляди Платона, Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса на державу як на моральний і юридичний закон. У праці «Відкрите суспільство та його вороги» він аналізує два типи суспільства. Під відкритим суспільством автор розуміє суспільство демократичного типу, яке характеризується плюралізмом в економіці, політиці, культурі, розвинутими соціальними структурами, громадянським суспільством і правовою державою. До закритих суспільств П. зараховує докапіталістичні і соціалістичні, для яких характерні незмінність соціальних форм функціонування, тоталітаризм, примат колективу над особистістю. Водночас П. вважав, що сучасні відкриті суспільства ще далекі від досконалості. Серед недоліків відкритого суспільства називав зловживання вільним ринком, злочинність. Для створення правової держави потрібна відповідна економічна база, яку неможливо створити без утвердження влади закону.

Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. — К„ 1997.

І. Кресіна, В. Воронково


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити