Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Популізм

Популізм (від лат. populus — народ) — суспільні погляди і течії, які апелюють до широкого загалу і сповідують ідею прямої участі народу в управлінні, ідею недовіри до представницьких органів влади і стверджують, що мають прості рішення для розв'язання складних соціальних проблем. Термін також використовується, щоб охарактеризувати політика. Серед політичних течій найбільш популістськими були аграрні. Першими можна вважати народників, які з'явились в Росії у 1870-х роках. У США в 1890-х роках аграрний радикалізм призвів до створення Популістської партії, яка мала потужну підтримку в бідних фермерських штатах. П. як течія спирається на віру в ефективність прямої демократії, ідею сильної держави, яка діє в інтересах народу і під його контролем. П. передбачає розширення демократичної участі трудящих мас у вирішенні державних питань і контролі за їх здійсненням за допомогою прямих виборів, референдумів, законодавчої ініціативи, права вето на дії законодавчих органів. Згідно з доктриною П. основне завдання суспільства, його економічної та соціальної політики полягає у забезпеченні й захисті щастя і благополуччя рядової людини, її матеріального добробуту і духовної гармонії. Характерна особливість П. — прагнення до прямого контакту між лідерами, що здатні впливати на розум та почуття людей, та масами.

Світовий досвід показує, що П. характерний для країн, які переживають переломні періоди історичного розвитку. В умовах різких соціально-економічних зламів на політичну арену виходять популістські діячі. Термін П. часто використовується для означення низки тактичних прийомів політичної боротьби, пов'язаних із апеляцією до народних мас, спробами підстроїтися до їх вимог, використати такі риси суспільної свідомості, як спрощеність уявлень про суспільне життя, максималізм та схильність до простих і однозначних політичних рішень.

Також поняття П. вживається як синонім демагогії, прагнення завоювати політичний авторитет нездійсненними обіцянками, заграванням з населенням, спекуляціями іменем народу.

Canovan M. Populism. — London, 1981; lonescu G., Gellner E. Populism: its meaning and national characteristics. — London, 1962; A world of ideas: a dictionary of important theories, concepts, beliefs and thinkers / Chris Rohmann. - N. Y„ 1999.

О. Полішкарова


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити