Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Порядок політичний

Порядок політичний — сукупність умов, що забезпечують ефективність, стабільність функціонування і розвитку політичної системи суспільства. П. п. виявляється у такому: 1) послідовності та обов'язковості реалізації завдань політичної системи, виконанні прийнятих рішень; 2) узгодженості дій елементів системи управління; 3) наявності реальних гарантій і засобів підтримки усіх аспектів безпеки: військових, правових, економічних, технологічних, соціально-політичних та ін.; 4) високому ступені незалежності суспільства від будь-яких випадкових обставин за рахунок передбачення, попередження і захисту. Мінімальне послаблення, розбалансування П. п. підвищує вірогідність привнесення у політику різних випадкових, загрозливих факторів, явищ, знецінює авторитет держави, породжує соціальну тривогу, напруженість і може навіть спричинити соціальну, політичну катастрофу.

Брегеда А. Ю. Основи політології. — К., 1997; Гаджиев К. С. Политологическая наука. — М., 1997; Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. — К., 2002; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000; Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М., 2000; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити