Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Асоціація

Асоціація (від пізньолат. associatio — з'єднання, зв'язок) — добровільне договірне об'єднання (союз, співдружність, спілка) держав, організацій, підприємств, інших юридичних чи фізичних осіб для спільної політичної, господарської, наукової, культурної та іншої діяльності. Розрізняють такі типи А.: міждержавні (наприклад, АСЕАН — Асоціація держав Південно-Східної Азії); ділового співробітництва (А. юридичних осіб для організації спільної діяльності з підприємствами (фірмами) окремих зарубіжних країн або їх груп); фінансово-економічні (банкірів, експертів, брокерів, дилерів); торговців (посередників, біржовиків та ін.); господарські (договірні об'єднання підприємств, організацій для спільного здійснення виробничо-господарських функцій, організації спільних виробництв на основі об'єднання фінансових і матеріальних ресурсів); учених, діячів культури та ін. Як правило, А. існує за рахунок регулярних добровільних відрахувань (внесків) своїх членів. У межах делегованих повноважень А. може представляти спільні інтереси та інтереси кожного з її членів, створювати спільні підприємства і госпрозрахункові організації для надання учасникам різних послуг (транспортних, технологічних, комерційних, юридичних), можливості користуватися банківськими кредитами і здійснювати комерційні операції, укладати договори з іншими юридичними та фізичними особами.

В. Горбатенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити