Політологічний словник

Просвітництво — антифеодальна ідеологія, ідейний рух буржуазії, характерний для періоду підготовки і проведення буржуазних революцій XVII — XVIII ст.

Просвітницькі громади в Україні — організації, які проводили культурно-просвітницьку роботу серед населення в другій половині XIX — на початку XX ст. Перша культурно-освітня громадська організація в Україні заснована в 1868 р. у Львові народовцями з метою поширення освіти серед народу. Найдієвішими були " Київська громада грамотності"( 1882 — 1907), "Київська громада сприяння початковій освіті", а в Західній Україні — "Товариство українських наукових викладів" ім. Петра Могили, засноване в 1907 р. у Львові, товариство "Руська бесіда" на Буковині (1869 — 1918).

Просвітницькі громади організовували бібліотеки, недільні школи, читальні, видавали підручники, науково-популярну літературу, читали лекції, проводили культурно-просвітні заходи. Діяльність просвітницької громади мала буржуазно-ліберальний характер, а наприкінці XIX — на початку XX ст. особливо в громадах "Просвіти" посилився вплив буржуазно-націоналістичних елементів. В 20-30 роках XX ст. частина товариств "Просвіта" в Галичині та на Волині працювали під впливом комуністів. При радянській владі більшість просвітницьких громад було закрито, інші перебудовано відповідно до вимог цієї влади. Створювались нові за напрямом роботи просвітницькі громади: товариство "Долой неграмотность" і "Знання", клуби, будинки культури та ін.

Золотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917 — 1920 pp.). — К., 1961.

В. Захожай

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити