Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Пропаганда

Пропаганда (лат. propaganda, від propagare — розповсюджувати) — діяльність, що передбачає системне поширення, поглиблене роз'яснення соціально-політичних, економічних, правових поглядів, ідей, теорій і забезпечує формування в суспільстві певних настроїв, закріплення у свідомості громадян тих чи інших цінностей, орієнтацій, уявлень з метою максимального розширення кола прибічників відповідної ціннісної системи. Пропаганда як явище виникла у давні часи. Термін «П.» вперше був використаний Папою Римським Олександром VII (1655- 1667) у документі «Конгрегація пропаганди віри» ( 1662), який ініціював поширення християнства за допомогою місіонерів. У 20- 30-х роках XV ст. було закладено основи сучасної теорії П. (німецький дослідник В. Меде, американські вчені Д. Лікас і С. Бріттта інші), а в подальшому систематизовано й розвинуто засоби впливу на аудиторію, стимулювання відповідних почуттів і реакцій людей.

Пропаганда — невіддільна складова сучасного суспільного життя, причому в умовах формування інформаційного суспільства її можливості неухильно зростають. Розрізняють П. відкриту, коли джерело інформації відоме аудиторії, і таємну, коли справжній носій інформації невідомий або законспірований. Таємна П. широко використовується при підготовці до війни і в ході воєнних дій з метою дезорієнтації і деморалізації противника, а також як засіб ведення психологічної війни. Як одна із форм політичної діяльності П. відіграє важливу роль у період передвиборних кампаній, за наявності внутрішньої напруги в суспільстві, конфліктних і кризових ситуацій. Нерідко за допомогою П. здійснюється маніпулювання свідомістю людей і громадською думкою. Політична П. завжди сприяє політизації та ідеологізації суспільного життя.

В організації і проведенні П. важливе значення має забезпечення її об'єктивності, достовірності, підвищення професіоналізму її носіїв. П. є засобом і методом політичного і правового виховання, просвіти, згуртування людей задля спонукання їх до певних дій. Зміст, методи, форми і цілі П. залежать від характеру здійснюваної політики. Ефективність П. залежить від урахування її суб'єктами конкретної ситуації, умов, у яких вона здійснюється, особливостей її об'єктів, правдивості відображення дійсності, достовірності оцінок минулого і сьогодення. В сучасній Україні від якості здійснюваної П. залежить успіх соціально-економічного, політичного і правового реформування суспільства.

Mackwell R. Psychologie des Mass Media et propagande de ESF. — P., 1982; Tompson J. B. Studies in the Theory of ideology. — Cambridge, 1984; Скуленко M. И. История политической пропаганды. — К., 1990.

В. Горбатенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити