Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Просвітництво

Просвітництво — антифеодальна ідеологія, ідейний рух буржуазії, характерний для періоду підготовки і проведення буржуазних революцій XVII — XVIII ст.

Просвітницькі громади в Україні — організації, які проводили культурно-просвітницьку роботу серед населення в другій половині XIX — на початку XX ст. Перша культурно-освітня громадська організація в Україні заснована в 1868 р. у Львові народовцями з метою поширення освіти серед народу. Найдієвішими були « Київська громада грамотності«( 1882 — 1907), «Київська громада сприяння початковій освіті», а в Західній Україні — «Товариство українських наукових викладів» ім. Петра Могили, засноване в 1907 р. у Львові, товариство «Руська бесіда» на Буковині (1869 — 1918).

Просвітницькі громади організовували бібліотеки, недільні школи, читальні, видавали підручники, науково-популярну літературу, читали лекції, проводили культурно-просвітні заходи. Діяльність просвітницької громади мала буржуазно-ліберальний характер, а наприкінці XIX — на початку XX ст. особливо в громадах «Просвіти» посилився вплив буржуазно-націоналістичних елементів. В 20-30 роках XX ст. частина товариств «Просвіта» в Галичині та на Волині працювали під впливом комуністів. При радянській владі більшість просвітницьких громад було закрито, інші перебудовано відповідно до вимог цієї влади. Створювались нові за напрямом роботи просвітницькі громади: товариство «Долой неграмотность» і «Знання», клуби, будинки культури та ін.

Золотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917 — 1920 pp.). — К., 1961.

В. Захожай


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити