Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Асоціація політичних психологів України (АППУ)

Асоціація політичних психологів України (АППУ) — українська громадська організація, заснована у 1995 р. Основні завдання діяльності АППУ: формування суспільної свідомості, що відповідає потребам громадянського, демократичного суспільства, сприяння підвищенню ролі та практичних, психологічних наук; організація різноманітних наукових заходів (конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо); публікація кращих наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених; сприяння вдосконаленню підготовки фахівців (політологів, психологів, політичних психологів тощо). АППУ базується на засадах індивідуального членства. Вищим керівним органом АППУ є конференція. Між конференціями АППУ керує правління, до складу якого входять президент, віце-президент АППУ, вчений секретар, члени правління.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зокл. — К., 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити