Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Прудонізм

Прудонізм — одна із форм дрібнобуржуазного соціалізму та анархізму, в основі якої лежать погляди Прудона. Критикуючи велику капіталістичну власність, Прудон віддавав перевагу дрібним «володінням», які не пов'язані з найманою працею. Вважав, що протиріччя капіталізму зумовлені нееквівалентним обміном, їх можна усунути за допомогою реформи в сфері обігу, завдяки якій можна здійснити «соціальну революцію» мирним шляхом, на основі співпраці робітників з буржуазією. Для цього необхідно ліквідувати державу, замінивши її договірними відносинами між окремими виробничниками, групами та громадами робітників. Ідеї Прудона набули поширення у Франції та окремих країнах Європи. Якийсь час прудоністи очолювали французьку секцію 1-го Інтернаціоналу. Пізніше ідеї Прудона знайшли відображення у течіях бакунізму, анархо-синдикалізму та реформізму.

Украинская советская энциклопедия. — T. 9. — К., 1983; Філософський словник. — К., 1964.

В. Захожай


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити