Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Рекламування політичне

Рекламування політичне — форма комунікації; друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, політичну силу (партію, рух, групу), платформу, програму, ідею, що оплачується та виходить безпосередньо від самої зацікавленої особи (партії, руху, групи) чи її представника з метою зростання популярності, збільшення кількості прихильників, отримання голосів чи публічної підтримки.

Політична реклама класифікується за спрямованістю на аудиторію, широтою охоплення аудиторії, каналами розповсюдження, цільовим призначенням. За характером політичне Р. п. поділяється на інформативне, «умовляюче», порівняльне, нагадуючи тощо. Жанри Р. п.: інформаційний (замітка, інтерв'ю, звіт, репортаж), аналітичний (кореспонденція, стаття, огляд, рецензія, коментар), публіцистичний (замальовка, нарис).

Викентьев И. Л. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов. — Новосибирск, 1993; Избирательные технологии и избирательное искусство: Сб. ст. — М., 2001; Картер Г. Эффективная реклама. — М., 1991; Музикант В. Л. Теория и практика современной рекламы. — М., 1998; Рожков И. Я. Международное рекламное дело. — М., 1994.

М. Кармазіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити