Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Ростоу Уолт Уїтмен

Ростоу Уолт Уїтмен (нар. 1916) — американський економіст, соціолог, політичний діяч. В історію політології увійшов як автор концепції стадій економічного зростання, яка спирається на проведений Р. аналіз нового та новітнього часу, а також на ідеально-типологічне виокремлення етапів господарського розвитку суспільства. Згідно з цією теорією, традиційне суспільство, яке обмежене виробничими функціями та «до ньютонівською» технологією, визначається першою стадією зростання. Друга стадія (перехідна від традиційного суспільства до сучасного), розглядається як період створення передумов для піднесення виробництва. Третя стадія — період піднесення, коли «традиційні сили» поступаються місцем «силам модернізації». Четверта стадія — період швидкого визрівання, коли стає можливим ефективне використання найбільш передової технології. П'ята стадія — період високого масового споживання, коли провідними стають галузі, які виробляють товари масового споживання та послуги. В цей період, за Ростоу, виникає особливий тип державної політики, який отримав назву «держава суспільного благополуччя».

Современная западная социология: Словарь. — М., 1990; Щекин Г. Социальная теория и кадровая политика. — К., 2000.

Г. Щокін


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити