Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Рудич Фелікс Михайлович

Рудич Фелікс Михайлович — український філософ, політолог. Народився в 1930 р. Закінчив філософський факультет Київського державного університету, в 1965 р.— Академію суспільних наук при ЦК КПРС. Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук. Тривалий час очолює відділ теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Підготував понад 20 докторів і кандидатів наук з політології, філософії, активно займається викладацькою діяльністю. Наукова діяльність Р. сконцентрована на дослідженні проблем формування політичних систем, становлення громадянського суспільства, взаємин гілок влади, питань геополітики і зовнішньої політики України тощо. Р. — автор багатьох індивідуальних і колективних монографій, що займають гідне місце з-поміж філософської, політологічної, соціальної теоретичної і навчальної літератури, зокрема таких видань: «Много ли власти нужно власти?» (Украйна в контексте трансформации политсистем в странах СНГ и Балтий, Центральной и Восточной Европы); «Политология. Курс лекций»; «Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку» (керівник авторського колективу); «Україна у сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект»; «Геополітика: Підручник (у співавторстві з А. І. Кудряченком, В. О. Храмовим) та ін.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити