Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Руська Правда

Руська Правда — зведення норм давньоруського права ХІ — ХІІ ст., яке стало джерелом українського, російського, білоруського та литовського права і вважається першою вітчизняною конституцією. Відомо понад 100 списків «Р. П.», які прийнято поділяти на 3 редакції — коротку, розширену та скорочену. «Р. П.» виникла на основі юридичного збірника, що увійшов в історію під назвою «Правди Ярослава» або «Найдавнішої Правди». В основу цієї кодифікації покладене давньоруське звичаєве право. До нормотворчої діяльності Ярослава Мудрого належать не лише названі статті, а ще й «Покон вірний» або «Урок про віри», ухвалений за князювання Ярослава, але включений літописцями до «Короткої Правди» після тексту «Правди Ярославичів», тобто першого великого доповнення «Р. П.», зробленого на початку 70-х років XI ст. синами Ярослава Володимировича, яким допомагали київський воєвода Коснячко Перенег (Печенег), вишгородський посадник Микула Чудін та княжий радник Никифор (Микифор) Киянин. На думку більшості дослідників, коротка редакція «Р. П.» була складена протягом XI ст. і втілює у собі перший досвід уніфікації й систематизації правових норм давньоруської держави. Розширена редакція «Р. П.» дійшла до нас як у літописах, так і в «Мірилах Праведних», «Кормчих» та інших юридичних збірниках. Вона складається з двох частин. Перша названа «Суд Ярослава Володимировича. Правда Руська» і включає 52 статті — більшість норм «Короткої Правди», доповненої у період з 1072 по 1113 р. Святославом, Ізяславом, Всеволодом та їх наступниками новими юридичними нормами зі сфер цивільного, кримінального і процесуального права. Друга частина називається «Устав Володимира Мономаха» і включає статті з 53 по 121. «Розширена Правда» в цілому і «Устав Володимира Мономаха» зокрема регулювали набагато ширше коло суспільних відносин, ніж попередні пам'ятки правової культури Київської Русі. Тут уже закладено не лише норми цивільного, процесуального і кримінального, а й сімейного, шлюбного, спадкового й опікунського та інших галузей права. Ще один різновид редакцій «Р. П.», що дійшов до нашого сучасника, — «Скорочена Правда» — виник як результат скорочення тексту «Розширеної Правди» у XV- XVII ст. «Р. П.» — винятково світська пам'ятка феодального права. Всі її редакції виходили від князівської влади, мали офіційний державний характер і не зачіпали церковну юрисдикцію, яка виникла після хрещення Русі й визначалася окремими князівськими статутами. «Р. П.» зберігала свою чинність протягом кількох століть і набагато пережила давньоруську державу, в якій виникла. Її норми мали значний вплив на Литовські статути, російське Соборне утюження 1649 р. та інші пам'ятки права України, Росії, Білорусії, Литви й деяких інших країн.

Українське державотворення: Словник-довідник. — К., 1997; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

Т. Самойленко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити