Політологічний словник

Світова організація торгівлі (СОТ) — створена і почала діяти з 1 січня 1995 р. (як міжнародна юридична особа) на базі Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ)— багатосторонньої міждержавної угоди про основні норми митної політики, підписаної 30 жовтня 1947 р. 23 країнами.

СОТ охоплює три основні угоди: Генеральну угоду про тарифи і торгівлю, Генеральну угоду про послуги, Угоду про охорону прав інтелектуальної власності. Відповідно до цих угод у структурі СОТ функціонують три ради: з питань торгівлі товарами, з торгівлі послугами, з торговельних аспектів прав на інтелектуальну власність, що утворюють Генеральну раду СОТ. Вищий орган СОТ — Конференція міністрів країн — учасниць, яка скликається не менше одного разу на два роки. В період між конференціями діють Генеральна рада і Генеральний директор — вища виконавча посадова особа СОТ, покликана реалізовувати рішення Конференції міністрів і Генеральної ради через керований нею Секретаріат організації. Рішення в СОТ приймаються голосуванням. У Конференції міністрів і в Генеральній раді кожна країна — учасниця має лише один голос. Рішення (угода) вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менше двох третин голосів. У структурі СОТ діє Третейський суд для розв'язання суперечок між країнами — учасницями організації. До цього суду сторони (або одна з них) можуть звернутися у тому разі, якщо їх проблему не вдалося вирішити через посередництво узгоджувального підрозділу робочої групи Генеральної ради.

Україна подала заяву про прийняття її до цієї міжнародної економічної організації. Переговори між Україною і СОТ тривають з 1995 р. СОТ не влаштовує, зокрема, митна політика України, розміри акцизів на низку імпортних товарів, рівень захисту прав інтелектуальної власності. Тому для інтегрування в СОТ Україні необхідно привести свій зовнішньоекономічний режим у відповідність до вимог СОТ що передбачає внесення значних змін в українське законодавство.

На сьогодні членами СОТ є 148 держав, у тому числі 7 республік колишнього СРСР (Вірменія, Грузія, Естонія, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова). Заяви про вступ до СОТ подали Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан, Україна.

Е. Базовкін

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити