Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Рухи політичні

Рухи політичні — масові рухи, метою яких є політичні цілі, однак такі, що не мають достатньо чіткої організаційної структури, фіксованого індивідуального членства. Ідейно-політичні орієнтації Р. п. набагато ширші і розмитіші, а мета набагато вища і конкретніша, ніж у політичних партій. Єдина програма у Р. п., як правило, відсутня. Р. п. різняться: соціальними джерелами (робітники, селяни та ін.); ідеологічною спрямованістю (комуністичні, соціал-демократичні, ліберальні, анархічні, консервативні та ін.); статевовіковими ознаками (жіночі, чоловічі, молодіжні, ветеранські та ін.); національним складом і орієнтацією (інтернаціональні, національно-визвольні, національно-сепаратистські, антирасистські та ін.). Відмінними ознаками Р. п. є: масовість, добровільність, відсутність фіксованого членства, домінування стихійності тощо. Як правило, багато Р. п. з часом є базою, основою для формування політичних партій, а останні, щоб розширювати свій вплив на маси, стають організаторами Р. п.

Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. — К., 2003; Политология: Словарь-справочник. — М., 2000; Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 2002.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити