Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Світова організація торгівлі (СОТ)

Світова організація торгівлі (СОТ) — створена і почала діяти з 1 січня 1995 р. (як міжнародна юридична особа) на базі Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (ГАТТ)— багатосторонньої міждержавної угоди про основні норми митної політики, підписаної 30 жовтня 1947 р. 23 країнами.

СОТ охоплює три основні угоди: Генеральну угоду про тарифи і торгівлю, Генеральну угоду про послуги, Угоду про охорону прав інтелектуальної власності. Відповідно до цих угод у структурі СОТ функціонують три ради: з питань торгівлі товарами, з торгівлі послугами, з торговельних аспектів прав на інтелектуальну власність, що утворюють Генеральну раду СОТ. Вищий орган СОТ — Конференція міністрів країн — учасниць, яка скликається не менше одного разу на два роки. В період між конференціями діють Генеральна рада і Генеральний директор — вища виконавча посадова особа СОТ, покликана реалізовувати рішення Конференції міністрів і Генеральної ради через керований нею Секретаріат організації. Рішення в СОТ приймаються голосуванням. У Конференції міністрів і в Генеральній раді кожна країна — учасниця має лише один голос. Рішення (угода) вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менше двох третин голосів. У структурі СОТ діє Третейський суд для розв'язання суперечок між країнами — учасницями організації. До цього суду сторони (або одна з них) можуть звернутися у тому разі, якщо їх проблему не вдалося вирішити через посередництво узгоджувального підрозділу робочої групи Генеральної ради.

Україна подала заяву про прийняття її до цієї міжнародної економічної організації. Переговори між Україною і СОТ тривають з 1995 р. СОТ не влаштовує, зокрема, митна політика України, розміри акцизів на низку імпортних товарів, рівень захисту прав інтелектуальної власності. Тому для інтегрування в СОТ Україні необхідно привести свій зовнішньоекономічний режим у відповідність до вимог СОТ що передбачає внесення значних змін в українське законодавство.

На сьогодні членами СОТ є 148 держав, у тому числі 7 республік колишнього СРСР (Вірменія, Грузія, Естонія, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова). Заяви про вступ до СОТ подали Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан, Україна.

Е. Базовкін


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити