Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Свобода совісті

Свобода совісті — багатоаспектне явище суспільного життя. В морально-філософському розумінні С. с. — можливість кожної людини діяти згідно з особистими переконаннями, самостійно, відповідно до визначеного самою особистістю світогляду оцінювати свої дії, діяти на основі свого особистого рішення за велінням совісті (не порушуючи при цьому діючих у суспільстві соціальних норм). Ставлення до релігії є однією зі сторін цієї проблеми. В політичному плані С. с. розглядають як один з аспектів демократії. З юридичної точки зору С. с. належить до основних особистих прав людини і є однією зі складових демократичних свобод. На практиці люди часто стають заручниками своїх звичок, схильностей, характеру, необмеженого здійснення потреб, що не завжди призводить до бажаного задоволення і взагалі не може вважатися ознакою моральної свободи, свободи волі чи свободи совісті.

Словарь по этике. — М., 1989.

В. Захожай


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити