Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Стагнація політична

Стагнація політична (від лат. stagnum — стояча вода) — явища застою, згортання перетворень, розпаду політичних інститутів, структур політичного життя, що означають припинення політичного розвитку, політичний регрес або крах політичної системи суспільства загалом.

Стагнацію політичну спричиняють прорахунки органів державної влади, неефективність стабілізаційних механізмів політичної системи. Як правило, С. п. починається не у політичній, а в економічній або соціальній сфері. Цей процес тривалий і спочатку його важко помітити. Супроводжується поступовим, але постійним зниженням рівня економічного зростання, часто зниженням рівня життя суспільства, звуженням середнього класу тощо. Наслідком економічної і соціальної стагнації є С. п., яка супроводжується: пасивністю і звуженням форм політичної участі усіх суб'єктів політичної системи; закритістю і стандартизацією політичного життя в країні; підтриманням у державі стагнаційної стабільності, коли влада знімає лише реакцію на проблему, а власне проблема заганяється «вглиб»; переважно силовим вирішенням політичних конфліктів; політичним відчуженням і негативним (боязким) ставленням суспільства до будь-яких змін усталених форм життя; неможливістю досягнути політичної злагоди і відповідно виробити нові форми політичного життя; декоративністю демократичних інститутів і процедур; високим рівнем забюрократизованості суспільного життя.

Стагнація політична передує масштабній суспільно-політичній кризі, політичному конфлікту. С. п. нівелюється через здійснення політичних, економічних і соціальних реформ, пошук шляхів досягнення суспільного консенсусу щодо перспектив державного розвитку, пошук інших (інколи силових) методів вирішення наявних суперечностей.

Анискєвич А. С. Политический конфликт. — Владивосток, 1994; Арцибасов И. Н. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. — М., 1990; Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология. — М., 2002; Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі. — Чернівці, 1993; Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. — К., 1996.

Г. Зеленько


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити