Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Стратифікація

Стратифікація (від лат. stratum — прошарок) — поділ на прошарки. Використовується у словосполученні «соціальна стратифікація», що стосується поділу суспільства на групи. Критерії, або ознаки поділу на страти, можуть бути різноманітні: майнові, правові, вікові та інші. Відповідно до критерію, вибраного для визначення поділу на страти, кожна з них займає місце у вертикальній шкалі за статусом.

У демократичних суспільствах стратифікація, тобто нерівність, не може здійснюватися за ознаками національності, походження, релігійними переконаннями, професією тощо. Разом з тим поділ за доходами, освітою тощо — не екстраполюється на нерівність громадянських та політичних прав. При демократичному укладі нерівність не може фіксуватися як константа. Для демократичного укладу стратифікація не може бути замкнута, тобто люди залежно від кон'юнктури, докладених зусиль, здібностей переходять до іншої групи. Згідно з класовою теорією, всі суспільства поділяються на класи — великі соціальні групи, що різняться відношенням до засобів виробництва, як-от: землевласники, селяни, буржуазія, робітники тощо. Поділ суспільства на стани, характерний для доби феодалізму, здійснювався залежно від виду занять, тобто відношення до засобів виробництва, і походження. В окремих суспільствах існує поділ на касти, тобто такі соціальні групи, що є кровноспорідненими і закритими для входу і виходу з них. Для вивчення стратифікації конкретного суспільства використовується категорія «соціальна верства» — така соціальна група, що вирізняється спільною рисою.

Стратифікація — один із напрямків дослідження соціальної структури, внутрішньої організації суспільства.

Словник соціологічних і політологічних термінів: Довідник, вид. / Уклад.: В. І. Астахов, В. І. Даниленко, А. І. Панов та ін. — К., 1993.

Р. Балабан


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити