Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Бабкін Володимир Дмитрович

Бабкін Володимир Дмитрович (нар. 1924) — провідний український юрист, політолог, заслужений діяч науки і техніки України. У 1969 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У 1971 р. йому присвоєно звання професора. У 1980-1993 рр. — професор кафедри міжнародного права, професор кафедри політології Київського державного університету ім. Т. Шевченка. З 1993 р. — провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 1993 року обраний академіком Української Академії політичних наук.

У наукових працях Б. розроблено і розвинено такі важливі проблеми, що мають теоретико-методологічне значення для юридичної науки, як взаємозв'язок теорії права, філософії права та політології, інтегративна юриспруденція, типи праворозуміння, взаємозв'язок права з категоріями справедливості, гуманізму, свободи і рівності, реальними соціальними процесами, циклічністю та спадкоємністю етапів соціально-правового розвитку, співвідношення народу і влади, особистості і держави, шляхи розвитку людського виміру політики і права, проблеми правового виховання й освіти та ін.

Разом з іншими вітчизняними науковцями він зробив вагомий внесок у становлення і розвиток української політології, розробку концептуальних засад, програм, посібників та підручників, підготовку науково-викладацьких кадрів.

У 1991 р. — керівник авторського колективу «Політичного енциклопедичного словника». У 1994 — 2000 рр. — президент української асоціації політологів, керівник авторського колективу одного з перших в Україні посібників з політології «Основи політології. Курс лекцій».

Б.— автор близько 160 наукових праць, зокрема: «Правовое воспитание студенческой молодежи» (1982), «Сучасна буржуазна політико — правова ідеологія» (1985, у співавт.), «Глобальні проблеми сучасності і політика» (1986, у співавт.), «Політичний енциклопедичний словник» (1997, у співавт., керівник авт. кол.), «Юридична енциклопедія» у 6 т. (1998 — 2004, у співавт.), «Енциклопедія етнорегіоналістики» (2000, у співавт.), «Політологія» (2001, у співавт.), «Антологія української юридичної думки» (2002, упоряд., співавт. вступного нарису і відпов. ред.), «Міжнародна поліцейська енциклопедія» у 10 т. (2003, у співавт.).

Хто є хто в Україні. — К., 2003.

О. Бабкіна


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити