Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Федералізм

Федералізм (від лат. foederatio — союз, об'єднання) — 1) теорія і практика створення цілісної союзної держави, утвореної сукупністю політично і юридично рівнозначних частин (квазідержав), пов'язаних спільними інтересами, історичними долями, договірними конституційними відносинами і спільним управлінням єдиним державним цілим з більшим ступенем взаємозалежності (федерація) чи більшою автономією частин, суб'єктів (конфедерація); 2) форма державності, в основі якої лежать такі принципи: формування геополітичного простору держави як єдиного цілого з територій членів (суб'єктів) федерації (штатів, кантонів, земель, республік тощо); суб'єкти федерації зазвичай наділяються установчою владою, мають обмежений суверенітет, включаючи прийняття власної конституції; компетенція між федерацією і її суб'єктами розмежовується союзною конституцією; кожен суб'єкт федерації має свою правову і судову системи; одночасно існує єдине федеративне (союзне) громадянство і громадянство союзних одиниць. Об'єднання держав на принципах Ф. існували в стародавній історії і в середньовіччі. Однак за сутністю Ф. — явище нової історії. В соціально-політичному плані принципи Ф. внутрішньо пов'язані з філософією природного права і теорією конституціоналізму (парламентаризм, представницька демократія), з формуванням громадянського суспільства і народженням інституту політичної нації як співгромадянства населення різних етнічних груп, об'єднаних певною державністю. У соціально-економічному плані принципи Ф. можуть бути реалізовані тільки на основі розвитку внутрішнього ринку країни, який інтегрує всі матеріальні ресурси суб'єктів федерації для задоволення щонайширших потреб держави і для зовнішньоекономічної діяльності федеративного центру, створення умов для розвитку національного виробництва.

Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. — К., 2001 ; Политология: Краткий словарь. — Ростов н/Д, 2001; Кудряченко А. /. Німеччина після виборів — анфас і профіль. Червоно-зелений — кольори балансу // Віче. — К., 2002. — № 12; Политологическая энциклопедия. — M., 2003.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити