Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Хантінгтон Самуель

Хантінгтон Самуель (нар. 1927) — відомий американський політолог, директор Інституту стратегічних досліджень Гарвардського університету. Більшість праць X. присвячені порівняльній політології і транзитології, а ключовою проблемою досліджень є політичний розвиток як складний, багатовимірний процес. Хантінгтон вважає, що основним критерієм політичного розвитку є інституціалізація. Саме високий рівень політичної інституціалізації, на думку X., і є основою політичної стабільності і стійкості суспільств, що перебувають на так званому перехідному етапі від одного соціально-економічного, політичного стану до іншого. Ця проблема ґрунтовно розглядається X. у праці «Політичний порядок в суспільствах, що змінюються» (1968). Як глобальний процес демократизації розглядає X. перехід до демократії в 70-80-ті роки багатьох країн у монографії «Третя хвиля. Демократизація в кінці XX століття» (1991). Хантінгтон дає і обстоює таку періодизацію демократизації груп країн: перше піднесення (1828 — 1926 pp.), перший спад (1922 — 1942 pp.); друге піднесення (1943 — 1962 pp.), другий спад (1958 — 1975 pp.); третє піднесення (1974 — ?). Концепція X. базується на таких основних положеннях. Перше: перехід до демократії в різних країнах характеризується як глобальний, що однак не виключає, а навпаки, наявності специфічних відмінностей цього процесу в окремих країнах. Друге: демократія є самоцінністю, її встановлення не пов'язане із прагматичними, інструментальними цінностями. Третє: існує багато форм демократичного порядку. Четверте: процес політичних змін у XX ст. демократизацією не закінчується, найімовірніше концепція «третьої хвилі» базується на особливостях синусоїдального характеру демократичних процесів. Хантінгтон не виключає при цьому і зворотного процесу — повернення окремих країн до авторитаризму, хоча кількість країн, що все ж здійснять перехід до демократії, до демократичних політичних режимів і організації суспільного життя на демократичних засадах, об'єктивно і постійно збільшуватиметься.

Политология: Словарь-справочник / М. А. Ва- силик, M. С. Вершинин и др. — М., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити