Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Хмельницький Богдан

Хмельницький Богдан (близько 1595 — 1657)— видатний громадський, політичний, військовий діяч, гетьман Війська Запорозького (1648 — 1657 рр.), засновник Української козацької держави. Походив з шляхетської родини. Освіту здобув у Єзуїтській колегії у Львові. Був військовим писарем реєстрового козацтва, рядовим сотником Чигиринського полку. Після пограбування в 1647 р. його хутора, викрадення дружини і вбивства сина зазнав переслідувань з боку місцевої адміністрації і подався до Запоріжжя, де згодом був обраний гетьманом. Здобув кілька гучних перемог над польськими військами, уклав Зборівський (1649), Білоцерківський (1651) договори з Польщею, в 1654 р. — Переяславську угоду з Московським царством. Як політик міжнародного масштабу, людина високої освіти і культури доклав величезних зусиль, щоб побудувати українську військово-гетьманську державу. При цьому Б. Хмельницький насамперед спирався на український традиціоналізм — історію, традиції, культуру України, її народу. Утворена зусиллями Б. Хмельницького гетьманська держава мала форму авторитарно-ліберального режиму (концентрація влади в руках гетьмана і козацька демократія, що певним чином обмежувала владу гетьмана). Б. Хмельницький створював власне самостійну українську державу як новий тип адміністративного устрою, спираючись на елементи військової демократії. Видатною його заслугою є також припинення і унеможливлення колонізації України із Заходу. Це спричинило піднесення національної свідомості, патріотизму українства, відновлення і значний потужний розвиток державницьких національних традицій. Блискучий дипломат, полководець, глибоко свідомий патріот Б. Хмельницький багато чого із задуманого не здійснив, однак його заслуги перед Україною величезні. Сучасники справедливо порівнювали його з багатьма видатними діячами, зокрема з вождем Англійської революції Олівером Кромвелем. «Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, — писав М. Грушевський, — дав новий лад усій східній Україні — гетьманський». «Хмельницький, — писав І. Крип'якевич, — став керівником Визвольної війни завдяки тому, що здобув довір'я мас. Він ріс серед козацтва, розумів його прагнення й інтереси. Народні маси зустріли Хмельницького цілковитим довір'ям, розуміючи, що він є справжнім захисником їх інтересів».

Гетьмани України: Історичні портрети: 3 б. / Упоряд. журн. «Україна». — К., 1991; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук; За ред. Б. Кухти. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів, 1997; Шаров /. Ф. 100 видатних імен України. — К., 1999.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити