Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Базис і надбудова

Базис і надбудова — дві взаємопов'язані категорії марксистської соціальної теорії, покликані відобразити об'єктивний взаємозв'язок між економічною структурою та іншими структурами, процесами, явищами, що відбуваються у суспільстві — політичними, юридичними, духовними тощо. Економічна структура суспільства як об'єктивна сукупність певних суспільних відносин між людьми в процесі здійснення матеріального виробництва визначається як його базис, а надбудовою вважаються характерні для суспільства форми ідеологічного, політичного життя, державний устрій, притаманні суспільству погляди (правові, моральні, філософські, художні, релігійні), дії, відносини та нормативи. Останні породжуються, обумовлюються базисом. Складність трактування категорій Б. і н. особливо виявила себе наприкінці XX ст., коли їхній характер, співвідношення, взаємовплив набули принципово нового характеру в ситуації переходу від індустріального до постіндустріального та інформаційного суспільства.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити