Політологічний словник

Ясперс Карл (1883-1969) — німецький психолог і соціальний філософ, автор наукових праць "Загальна психопатологія" (1911), "Психологія світоглядів" (1919), "Філософія" (1932), "Про істину" (1947), "Про європейський дух" (1946), "Витоки історії та її мета" (1948), "Філософська віра" (1948) та ін. Схему світової історії Ясперс уявляв так: з темних глибин доісторії, яка тривала сотні тисячоліть, у Месопотамії, Єгипті, долинах Інду та Хуанхе виникають великі давні культури; в цих культурах або в їх орбіті в так званий "осьовий час", з 800 до 200 р. до н. е. формується духовна основа людства, незалежно одна від одної в трьох різних місцях — у Європі, Індії та Китаї; у Європі з кінця середньовіччя виникає сучасна наука, а за нею з кінця XVIII ст. настає вік техніки, що, за Ясперсом, є новим після "осьового часу" звершенням духовного та матеріального характеру. З огляду на цю концепцію Ясперс поділяє народи на "осьові" (китайці, індійці, іранці, євреї, греки) та на народи, які не знали цього "осьового" прориву (первіснообщинні). Виникнення техніки спричинилося до глобального єднання людства, яке може, за Ясперсом, призвести до встановлення світової імперії, де влада триматиметься на насильстві, або до такого світового ладу, де існуватиме єдність без єдиної влади (глобальний федералізм).

Щёкин Г. Социальная теория и кадровая политика. — К., 2000; Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. — М., 1991.

Г. Щокін

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити