Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Безпартійний уряд

Безпартійний уряд — загальна назва урядів, утворених на непартійній основі. Б. у. формується у таких випадках: 1) коли в країні взагалі відсутні політичні партії або вони заборонені і перебувають на нелегальному становищі; 2) коли представлені у парламенті політичні партії не можуть досягти домовленості щодо створення постійно діючої парламентської більшості і формування на її основі уряду. За такої ситуації уряд формується главою держави не з представників партій, а з фахівців відповідних сфер і галузей. Такий «технічний» чи «службовий» уряд, до якого входять кваліфіковані спеціалісти, є перехідним і здійснює свої функції до обрання нового складу парламенту на позачергових виборах або вираження йому парламентом вотуму недовіри; 3) коли уряд формується не парламентом, а призначається президентом за поданням прем'єр-міністра. Позапарламентський спосіб формування уряду характерний насамперед для республік з президентськими та змішаними формами державного правління; 4) коли уряди створюються воєнними режимами, що утримую ть у своїх руках політичну владу і головні важелі управління.

Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посіб. — 2-ге вид., допов. і перероб. — К., 2003.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити