Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Белл Даніель

Белл Даніель (нар. 1919)— відомий американський соціолог, один з авторів теорії постіндустріального суспільства, футуролог, провідний представник теорії соціального прогнозування. Висловлює думку, що бурхливий розвиток техніки і науки зробить зайвими будь-які соціальні революції, а індустріальне суспільство з часом переросте у новий етап соціального життя — постіндустріальне суспільство. Основою останнього будуть найперше наука, наукові знання. У таких умовах, за визначенням Д. Белла, виникне суперечність і протистояння протилежних соціальних систем. Постіндустріальне суспільство, вважав він, переважно орієнтуватиметься на економіку обслуговування, а керуватимуть ним великі вчені, професіонали — технократи. Значно підвищиться у майбутньому роль інтелектуальних технологій, обчислювальної техніки. Відомі праці: Зустрічаючи 2000 рік, Прийдешнє постіндустріальне суспільство та ін.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник. — Львів, 1997.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити