Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Біфуркація політична

Біфуркація політична (від лат. bifurcatio — роздвоєння) — метод наукового пізнання суспільно-політичних явищ. Його свого часу запропонував Ервін Ласло (США), розуміючи під цим терміном поведінку складних систем у станах та умовах, далеких від рівноваги. Поняття Б. запозичене з теорії динамічних систем, тобто науки, яка дала нову концепцію хаосу як досить складної і важкопрогнозованої форми порядку, за якої система набуває вигляду «фазово-просторового» графіка всіх її можливих сукупних станів. Біфуркація (вибух) відбувається тоді, коли система переходить у новий стан, у новий динамічний режим. Настає біфуркація тоді, коли відбувається порушення балансу між внутрішніми системами, які структурують, стабілізують систему, і зовнішніми, які становлять її середовище. Найяскравішою і найпотужнішою Б. п. виявилася у 1991 p., коли порогових величин досягла і розпалася на окремі неосистеми величезна система (СРСР, так званий соціалістичний табір).

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. — К., 2002.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити