Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Бойкот

Бойкот (англ. boycott) — термін, пов'язаний з ім'ям управляючого маєтком Ч. К. Бойкота, щодо якого вперше в 1880 р. був застосований цей захід ірландськими орендарями за його жорстоке поводження з ними.

Б. — спосіб політичної або економічної боротьби, вид санкцій або політичної тактики примусових заходів, протест проти чиїхось дій. Полягає в повній або частковій відмові від зносин з будь-якою державою, організацією чи особою, від участі в роботі певних організацій, органів тощо.

У міжнародному праві Б. — це відмова держави встановлювати чи підтримувати торгові, фінансові або інші відносини з будь-якою державою або групою держав. Статут ООН передбачає можливість Б. як один із примусових заходів для підтримки миру, не пов'язаних з використанням збройних сил, і застосовується за рішенням Ради Безпеки ООН. Ці заходи можуть містити повне або часткове переривання економічних відносин, залізничних, морських, повітряних, поштових, телеграфних засобів сполучення, радіозв'язку, а також розірвання дипломатичних відносин. Б. може бути відповідним заходом на неправомірні дії якоїсь держави.

Найпоширенішою формою Б. є економічний. Він може охоплювати всі форми або поширюватися на окремі сторони міждержавних економічних зв'язків. Характер і зміст його залежать від того, яка держава і з якою метою його застосовує. Часто Б. є формою економічної боротьби, засобом економічного тиску на інші держави, а також знаряддям втручання у внутрішні справи країни. Одним із перших прикладів економічного Б. був бойкот англійськими колоніями в Північній Америці товарів, які ввозилися з Англії в середині XVIII ст. В Індії в 1905 р. на знак протесту проти розділення Бенгалії почався стихійний бойкот англійських товарів, який був однією з форм національно-визвольної боротьби проти англійського панування. У 20 — 30-х роках були спроби бойкоту проти Радянського Союзу, які полягали в кампаніях проти закупівель деревини, нафти, сірників і деяких інших товарів, у запровадженні спеціальних заборон та обмежень на імпорт товарів з СРСР. Після Другої світової війни 1939-1945 рр. США, Канада, ряд країн Західної Європи і Японія робили спробу організувати бойкот соціалістичних країн шляхом заборони вивезення товарів із своїх країн до них та встановлення дискримінаційного режиму на ввезення до себе товарів з країн соціалістичного табору. Дискримінаційні заходи охоплювали не тільки сферу торгівлі, а поширювалися і на судноплавство, міжнародні, фінансові, кредитні та розрахункові відносини. У свою чергу, країни, що розвиваються, використовували Б. як відповідний захід на економічну експансію, наприклад, припинення арабськими державами поставок нафти в період ізраїльської війни (з 1967 р.).

У трудових відносинах у ряді країн Б. — один із засобів економічної боротьби робітників та службовців проти підприємців, який полягає в організованій відмові найматися на роботу до власника бойкотованого підприємства або купувати продукцію цього підприємства чи компанії. Часто Б. — це кампанія, здійснювана профспілкою, метою якої є переконати громадськість не вступати в ділові відносини з підприємством, яке перебуває в стані трудового конфлікту з профспілками. В цьому випадку вирізняють «первинний» Б. — суть якого — не купувати продукцію підприємства, яке перебуває в стані трудового конфлікту з профспілкою, та «вторинний» Б. — примушення третіх сторін (профспілок) припинити купівлю товарів або поставки сировини підприємцю, з яким виник трудовий конфлікт.

Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К., 2001; Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. — М., 2000; Ложкин Г. В., Повякель И. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип. — К., 2002.

Л. Циндровська


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити